- اهل کجایی.
- نمدونم.
- نمیدونی؟ مگه میشه؟
- نمیدونم دیگه. الان شده!
- خب باید بدونی از کدوم شهری دیگه وقتی کسی ازت پرسید بتونی جواب بدی.
- چرا اسم شهرت رو میپرسن؟
- اطلاعاته دیگه.
- به چه درد میخوره؟
- خب ببین! شکل زندگی ها فرق میکنه دیگه توی هر شهری یه جور شیوه زندگی و اخلاقیات خاص هس.
- پس احتمالا اینجا شهر من نیست.