کنار هم بودیم و داشتیم حرف میزدیم یه موضوع تو ذهنم اومد و به نظرم بد نبود که اینجا مطرحش کنم.

 

تکامل به  ما یاد داد که برای بقا، باید برترین باشیم. خب برترین بودن انسان چیه؟
خب برای مثال ملاک برتری توی شیرها شاید قدرت وچالاکی و تیزی دندون و... باشه توی پرنده ها بال هاشون سرعت پروازشون و ... تو ماهی ها ممکنه شنا کردنشون یا هرچیز دیگه، خب تفاوت انسان با اینها چیه؟ مگه نه اینکه ادعا داره که مغز و قدرت تفکر برتری داره؟
خب پس چرا مسیر تکامل رو اشتباه داریم میریم و برای کامل شدن از مسیر تکاملی حیوانات تقلید میکنیم؟
چرا از کسب دانش فرار میکنیم؟ چرا کتاب نمیخونیم؟ و چرا به جای اینها به سمت تکامل مسیر های فیزیکی رفتیم چرا ذهن ها معطوف شده به ظواهر به آرایش به بدنسازی به رنگ ها به قدرت های فیزیکی!
دقیقا مثله حیوانات به دنبال جذب جنس مخالف هستیم با رنگ و لعاب و قدرت نمایی. گاه با نعره کشیدن و متلک انداختن و ...
خب به نظر من مسیر تکامل انسان رو داریم اشتباه طی میکنیم.

" یکی دیگه "